Tina Katja Lund Andersen

Jeg er født i 68 og opvokset i København. Er gift og vi har voksne tvillinger som er flyttet hjemmefra. I 1995 flyttede vi til Jylland, hvilket jeg aldrig har fortrudt.

Jeg guider mennesker til at være tro mod dem selv og turde stå ved den de er! Ved at give indsigt i hvorfor de har de udfordringer, de har, samt give redskaber og klæde dem på, til selv at løse de problemer der opstår i deres liv.

Jeg tror på at vi alle har de ressourcer der skal til, for at vi kan finde ”Den Indre Verdensmester”, uanset hvem du er! Det handler ikke om, at DU skal blive den bedste i hele verden, men derimod om at blive den bedste i DIT liv, og gøre det DU drømmer om. Er du klar til at få mere ud af livet ?

Titel

ICF-Coach med fokus på positiv psykologi. 
Foredragsholder og ambassadør for Den Indre Verdensmester.

Curriculum Vitae

Uddannelse og erfaring

De sidste 18 år har jeg været beskæftiget indenfor det socialpædagogiske område. Hvor jeg har massiv erfaring indenfor anbringelsesområdet: Socialt udsatte, diagnoser, misbrugere, kriminelle, selvskadende og behandlingskrævende og sårbare børn og unge.

De sidste 6 år har jeg været i ledende stillinger. Hvor jeg bl.a. har haft den glæde, at opleve stor succes med at vende manglende trivsel til engagement, motivation og mod. Jeg skabte sammen med mine medarbejdere i 2014 den højeste trivsel i Frederikshavn Kommune.

2015 - Firmastart: Den Indre Verdensmester
Selvstændig med Coach, mindset træning og trivsel og arbejdsglæde.

2014-15 Coachuddannelse. GROW2 i Århus.  
ICF- International Coach Federation er verdens største og førende organisation for professionelle coaches og coachuddannelser.
ICF er repræsenteret i mere end 123 lande med over 25.968 medlemmer og er med til at udvikle coach professionen, ved at sætte høje krav og standarder til etik, coachkompetencer og certificeringer.

2011-14: Diplomuddannelse i Ledelse i Frederikshavn
I min ledelseskarriere stod jeg på et tidspunkt i en fastlåst situation. 
Hvilket gjorde at jeg måtte tænke kreativt og finde andre handlemåder, fordi jeg ikke kunne få tingene til at lykkedes.
Det gik op for mig, at jeg kunne overføre tænkningen om Den Indre Verdensmester til min ledelsestil, hvilket var med til at gøre forskellen. 

2002-05: Psykoterapeut. Aalborg Universitet
Jeg har taget en 4´årig oplevelsesorienteret psykoterapi uddannelse. Jeg har 430 teoritimer. Jeg har over 500 egenterapi timer. Jeg har 250 terapitimer og jeg har 115 timers superviseret terapiforløb.

2001-03: Pædagog (PB) Skipper Clements Seminarie i Aalborg
I den pædagogiske praksis, har jeg altid haft fokus på den forebyggende indsats.
Jeg tror på at det er i den relationelle kontekst vi som mennesker og fagpersoner, er med til at gøre en afgørende forskel.

Resultater 

Skabte sammen med mine medarbejdere den højeste Trivsel og Arbejdsglædeundersøgelse i 2014. Se artikel om trivsel og arbejdsglæde på Kanal Frederikshavn her

Har sat fingeraftryk på den socialpædagogiske profil i Frederikshavn, hvor jeg stod for den Forebyggende indsats. Har coached medarbejdere gennem fusionsprocessen - Fremtidens Fritidstilbud.

Konsulent på Pulsskole projektet - den forebyggende indsats, se mere her. 
Udarbejdet ungeenhed på pædagogisk opholdssted. Støttekontaktperson på ung. Støttet og guidet familier gennem behandlingsarbejde.

Foredragsholder på flere konferencer for Lederne i 2014-2015: ”Den offentlige leders udfordring”. Med deltagelse af bl.a. B.S. Christiansen, Hans Pilgaard, Anders Seneca, Gitte Hornshøj og Pernille Rosenkrantz-Theil. 

Foredragsholder i Frederikshavn Kommune for Direktionen, Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter i forbindelse med temaet "Fra mistrivsel til høj arbejdsglæde". Se hvad de siger her.

Min egen historie

Spidskompetencer 

  • Walk the talk
  • Empatisk og indlevende
  • Engagement (smittende)
  • Motiverende og inspirerende
  • Nærværende og anerkendende

Denive.dk - Mød mig - Walk the talk

 
Savner du balance i dit liv ? Vil du gerne være mere tilstede i nuet og holde fokus på dine mål ?
Ønsker du, at kunne hvile i dig selv og mærke at det er nok, bare at være DIG ? Er du klar til at tage ud på rejsen ?

Kontaakt mig her
om mig - denive

"Livet har så stor værdi, lev det før det er forbi".